Privacy Statement

Almere, 7 Juni 2019

1. Waarom deze privacy statement?

Voor u vindt u de privacy statement van i4IP. Deze privacy statement beschrijft welk beleid i4IP hanteert gelet op de privacy van gegevens die in ons bezit zijn.

i4IP levert innovatieve communicatiemiddelen voor de zakelijke markt. Als gevolg van dit soort dienstverlening beschikt i4IP over persoonsgegevens. Maakt u gebruik van de diensten van i4IP? Dan is deze privacy statement voor u bedoeld. In deze privacy statement kunt u lezen welke gegevens i4IP verzameld, waarvoor i4IP persoonsgegevens gebruikt en de bescherming van privacy en persoonsgegevens waarborgt, hoe lang gegevens worden bewaard en hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens en/of deze kunt laten corrigeren.

i4IP deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit (1) een wettelijke verplichting is, (2) nodig is voor onze dienstverlening of (3) op uitdrukkelijk verzoek van de klant waarop de persoonsgegevens zien.

Wanneer wij verwijzen naar “i4IP”, dan bedoelen wij i4IP.

1.1 Wettelijke verplichting

i4IP is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing. i4IP dient medewerking te verlenen aan vorderingen van Justitie of andere bevoegde overheidsinstanties van persoonsgegevens, maar ook van andere informatie die we vanuit onze normale bedrijfsvoering verwerken en bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uw dataverbruik en uw belgedrag. Als de bewaartermijn verlopen is, wordt bewaarde informatie vernietigd dan wel geanonimiseerd. Een ander voorbeeld van een wettelijke verplichting is het bellen naar het alarmnummer 112. Wanneer u dit doet wordt uw telefoonnummer en de locatie van uw telefoon altijd naar de 112 centrale meegezonden, ook wanneer u uw nummerweergave hebt laten blokkeren. Dit een wettelijke verplichting.

1.2 Nodig voor onze dienstverlening

i4IP levert (haar) diensten niet zelf, maar maakt bijvoorbeeld gebruik van Wholesalers om haar diensten te leveren. In een dergelijk geval is het is het nodig dat wij de gegevens die nodig zijn voor de levering van bepaalde diensten delen met Wholesalers. Wanneer i4IP gegevens deelt met bijvoorbeeld in dit geval haar Wholesaler, dan moet die Wholesaler zich houden aan de voorwaarden van i4IP en gelden voor dat bedrijf dezelfde privacy-eisen die wij stellen aan onszelf.

1.3 Op verzoek van de klant

Het kan ook voorkomen dat u als klant zelf bepaalde diensten afneemt waarvoor persoonsgegevens nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een App die gps-gegevens verbruikt. In dit soort gevallen kunt u op uw telefoon of in de App bepalen of u die gegevens wel of niet wilt delen en geeft u vervolgens deze toestemming aan de App aanbieder. i4IP is dan niet de partij die uw gegevens verwerkt.

1.4 Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn gegevens?

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens dan kunt u uiteraard bij ons terecht. U kunt uw vraag aan ons stellen door ons te mailen op privacy@i4ip.nl of aan te schrijven op onze postadres hieronder:

i4IP BV Versterkerstraat 10 1322AP Almere

Wij zullen uw vraag vervolgens inhoudelijk beantwoorden en indien nodig contact met u opnemen.

1.5 Waar kan ik de laatste versie van de privacy statement vinden?

Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken i4IP met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum bovenaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. i4IP kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.

1.6 Beveiliging

i4IP is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle informatie die u aan i4IP verstrekt. i4IP neemt passende en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

2 Welke informatie verzamelen we?

2.1 Persoons- & Gebruikersgegevens

Wanneer u een dienst afneemt van i4IP, of wanneer u contact met ons opneemt, verwerkt i4IP uw Persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Gegevens waar i4IP naar vraagt wanneer u een dienst van ons afneemt zijn uw: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, uw bank- en girorekeningnummer en wachtwoord.

2.2 Verkeersgegevens

Bij het gebruik van onze diensten worden verkeersgegevens verwerkt. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn om de communicatie op te zetten. Verkeersgegevens zeggen iets over de communicatie, zoals het afzender- en bestemmingsnummer dat gebeld is, de datum, tijd en duur van het gesprek, en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Deze gegevens bevatten niet de inhoud van de communicatie. In het geval van een datasessie slaan wij tevens de hoeveelheid data op, en bij roaming het gebruikte netwerk.

i4IP verwerkt ook internetgegevens. Bij het versturen van een mail verwerken wij het afzender- en bestemmingsnummer, IP adressen van de betrokkenen, de grootte van het mailbericht en de datum en tijd van verzending. Ook hier slaan wij de inhoud van het bericht niet op.

Verkeersgegevens worden geautomatiseerd gegenereerd en verwerkt.

2.3 Locatiegegevens

Wanneer u een gesprek of een datasessie opzet, verwerkt i4IP gegevens die een hele ruwe locatiebepaling kunnen maken over waar u zich op dat moment bevindt. Deze gegevens gebruiken wij om te bepalen of het gesprek of de datasessie binnen of buiten Nederland plaatsvindt.

i4IP maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN. KPN is in staat om, wanneer er een gesprek of datasessie wordt opgezet, een nauwkeurige locatiebepaling te maken door te kijken naar welke zendmast er gebruikt wordt. i4IP heeft geen toegang tot deze informatie.

2.4 Website

Onze website www.i4ip.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan i4IP de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden.

Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

Onze website www.i4ip.nl maakt gebruik van Google Analytics, Social Media cookies (zoals Facebook en LinkedIn) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wat betreft Google Analytics wordt de door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

3 Waarvoor gebruiken we de informatie?

3.1 Levering van diensten, en facturatie

i4IP gebruikt de eerdergenoemde gegevens primair voor het leveren en verbeteren van de door u afgenomen diensten. Denk hierbij aan het leveren van een bestelling op het aangegeven adres of het opzetten van een telefoongesprek.

Op basis van de deze diensten en het verbruik hiervan, stelt i4IP een factuur op. Op deze factuur staat per dienst de in rekening gebrachte kosten, gespecificeerd op het type verbruik. Zo ziet u mobiele kosten gemaakt in het buitenland, gesprekskosten, dataverbruik en meer. Een overzicht op detailniveau, ter controle of voor eigen administratie, is ook te vinden in Operator.

3.2 Beveiliging

i4IP kan op basis van analyses op het bel- en internetgedrag overgaan tot het beperken van bepaalde bestemmingen wanneer exorbitant gebruik wordt geconstateerd. Hoger verbruik dan het gemiddelde reguliere belgedrag kan duiden op fraude. Een blokkade kan fraude en misbruik beperken en voorkomen dat u een enorm hoge rekening krijgt voor kosten die u niet zelf gemaakt hebt. i4IP maakt daarnaast gebruik van geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken, virussen, spam en malware.

3.3 Nummerweergave

i4IP geeft altijd uw nummer door aan het opgeroepen nummer. Dit zorgt ervoor dat uw nummer zichtbaar is voor de ander op de display van de telefoon. Dit kan uitgeschakeld worden door anoniem uit te bellen. Wij zijn echter wettelijk verplicht om bij het bellen naar 112 het nummer altijd aan 112 mee te sturen.

3.4 Wettelijke verplichtingen

i4IP is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op uw verzoek- aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

3.5 Training en opleiding van personeel

Wanneer u contact met de service desk opneemt, kan het zo zijn dat het gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Alvorens het gesprek wordt u hierover geïnformeerd.

3.6 Hinderlijke of kwaadwillige oproepen

Als iemand u telefonisch lastigvalt of via internet dan kunt u dat bij ons melden en bij ons schriftelijk een verzoek indienen om de gegevens van degene van wie de hinderlijke of kwaadwillige oproepen afkomstig zijn, te verstrekken. Als u iemand anders telefonisch lastigvalt dan kan die ander dat bij ons melden en eenzelfde verzoek doen.

Als wij een dergelijk verzoek ontvangen dan volgen wij de procedure zoals hierboven is omschreven. Mocht dat niet helpen, dan zal i4IP, in laatste instantie, uw telefoonnummer, naam, adres en woonplaats aan de verzoeker verstrekken.

3.7 Nummerbehoud en overstap service (COIN)

i4IP biedt de mogelijkheid om uw nummer te behouden wanneer u overstapt van provider. Hiervoor wisselen wij gegevens uit met uw huidige, of volgende provider. In geval van een vast-nummer betreft dit het huidige telefoonnummer, en uw NAW-gegevens. Bij een mobielnummer wordt het simkaartnummer, het telefoonnummer en uw naam gedeeld. Het uitwisselen hiervan gaat via de vereniging COIN. COIN is een samenwerkingsverband van aanbieders van elektronische communicatiediensten en netwerken in Nederland.

4 Data retentie

i4IP verwerkt persoonlijk identificeerbare informatie zolang als nodig is om de dienst aan de klant te leveren. i4IP kan deze informatie ook zo lang bewaren als nodig is voor de andere doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Statement.

5 Inzage in en correctie van uw persoonsgegevens

5.1 Hoe krijgt u inzage in uw persoonsgegevens?

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om deze gegevens aan u te verstrekken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt dit verzoek indienen per mail. Ons mailadres is privacy@i4ip.nl. Indien u gebruik maakt van onze diensten als eindgebruiker, dan u al de persoonsgegevens inzien via Operator.

5.2 Hoe corrigeert u uw persoonsgegevens?

De eindgebruiker van i4IP diensten kan de persoonsgegevens corrigeren en aanvullen in Mijn-i4IP. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk [telefoonummer: +31 (0)88-55 666 66]. Bent u geen eindgebruiker, dan kunt u uw verzoek tot correctie van persoonsgegevens indienen per mail. Ons mailadres is privacy@i4ip.nl

5.3 Recht van bezwaar en recht om vergeten te worden

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door i4IP kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt uw bezwaar per mail indienen als ook het recht om vergeten te worden. Ons mailadres is privacy@i4ip.nl

5.4 Recht op beperking van de verwerking

Indien uw persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is en/of de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, dan heeft u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt de beperking per mail indienen. Ons mailadres is privacy@i4ip.nl

6 Autoriteit Persoonsgegevens

Onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om (i) i4IP’s gebruik van andere informatie die uw persoonlijke gegevens vormt te beperken en (ii) een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of de Nederlandse commissaris voor gegevensbescherming, het hoofdtoezicht van i4IP autoriteit in de Europese Unie.

Autoriteit Persoonsgegevens:
Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Netherlands, Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl